1 July 2016

Contact

 The editor’s address:

„Relacje. Studia z nauk społecznych”
Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Contact with the editors:  relacje@wpps.uz.zgora.pl

Texts to be sent to: