Numer 4

Zapraszamy do składania tekstów do czwartego numeru „Relacji”

Termin przyjmowania tekstów  upływa w dniu 30 czerwca 2017
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z wymaganiami edytorskimi redakcji (zobacz: Informacje dla autorów)

Redaktorzy tematyczni jak zawsze służą pomocą (zobacz: Redakcja)