Numer 4 w druku

W Oficynie Wydawniczej UZ trwa proces drukowania RELACJI – nr 4/2017 . ****** W redakcji natomiast gromadzimy materiały do numeru piątego, który mamy nadzieję, ukaże się w pierwszym półroczu 2018 roku! Zapraszamy do składania artykułów naukowych,  recenzji, relacji i sprawozdań.

Numer 4

Zapraszamy do składania tekstów do czwartego numeru „Relacji” Termin przyjmowania tekstów  upływa w dniu 30 czerwca 2017 Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z wymaganiami edytorskimi redakcji (zobacz: Informacje dla autorów) Redaktorzy tematyczni jak zawsze służą pomocą (zobacz: Redakcja)