8 czerwca 2016

Kontakt

Adres redakcji

„Relacje. Studia z nauk społecznych”

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki,Psychologii i Socjologii

Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Kontakt elektroniczny: relacje[at]wpps.uz.zgora.pl

Zgłaszanie tekstów: