17 czerwca 2016

O czasopiśmie

Witamy na stronie półrocznika „Relacje. Studia z nauk społecznych”

Pismo, o  interdyscyplinarnym charakterze, jest jedną z inicjatyw Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego  mających na celu upowszechnienie zróżnicowanego dorobku naukowego wypracowanego na wydziale przez badaczy z obszaru pedagogiki, socjologii i psychologii.

Kolegium Redakcyjne nie zamierza jednak ograniczyć się do publikowania wyłącznie prac powstałych w naszym środowisku. Zapraszamy do zaprezentowania swoich tekstów również autorów spoza środowiska zielonogórskiego, także z zagranicy.

Kolejne numery pisma to mozaika tematyczna zamierzona przez redakcję. Założyliśmy bowiem, że ma ono ukazywać obszary zainteresowań badawczych osób i zespołów badawczych wydziału oraz zagadnienia podejmowane w innych środowiskach naukowych mieszczące się w zakresie pedagogiki, socjologii i psychologii.

Wyrażamy otwartość na zróżnicowanie tematyczne w obrębie trzech części: studia teoretyczne, studia metodologiczne i studia empiryczne. W piśmie znajdzie się także miejsce na kronikę wydarzeń naukowych, recenzje oraz wspomnienia o ludziach znaczących w historii wydziału.

Nauki społeczne coraz częściej włączają się do dyskusji i badań interdyscyplinarnych. Wyrażamy nadzieję, że półrocznik będzie stanowił platformę do ich prowadzenia i prezentowania

Redakcja